Czy w policji jest za dużo kobiet?

Kiedyś kobieta w policji była czymś niepojętym. Obecnie, coraz więcej pań jest przyjmowanych w szeregi policji. W mediach możemy znaleźć doniesienia o wręcz zbyt dużej liczbie policjantek i rzekomej ich nieudolności. Czy jest to zwykła prowokacja, czy smutny fakt?

Opinia policjantów

Zdaniem sporej liczby męskiej części funkcjonariuszy, kobiet w policji jest zdecydowanie za dużo. Według różnych ankiet, ponad 70% policjantów chciałoby zredukowania ilości przyjmowanych policjantek. Ich zdaniem, policjantki są o wiele słabsze i kompletnie nieprzydatne w czasie interwencji. Praca w policji do łatwych nie należy, a kobiety za partnerkę na służbie to dodatkowe utrudnienie. Unikają one konfrontacji i stronią od używania siły. Bardziej dbają o swoje dobro i nie dają poczucia bezpieczeństwa swoim partnerom. Wykorzystują to często zatrzymani, którzy czują mniejszy respekt względem kobiet w mundurze. Starają się swoją agresywną postawą, a często przemocą, wywrzeć presję na funkcjonariuszkach. Podobno, nie tylko ograniczenia fizyczne, ale i psychiczne rzutują na negatywną opinię o pracy policjantek. Funkcjonariuszki policji są podobno zbyt wrażliwe i emocjonalne. Nie potrafią być stanowcze i zdecydowane. Niektórzy policjanci twierdzą, że ich przełożeni wiedzą jak wygląda sytuacja, ale prawda jest niepoprawna politycznie. W efekcie, problemy są zamiatane pod przysłowiowy dywan i nikt nie kwapi się do wprowadzenia radykalnych zmian.

Rzeczywista sytuacja

Wiadomo, że zawód policjanta jest wyjątkowo trudny. Wymaga silnego charakteru, dużej odporności psychicznej i wysokiej kondycji fizycznej. Przy tym wszystkim, nie jest to najlepiej płatna praca. Szanse na rozwój kariery i późniejszy awans są dosyć nikłe. Dochodzi do tego presja ze strony przełożonych, nacisk na podnoszenie statystyk i zwiększanie efektywności. Niestety, przy tak trudnym zajęciu, społeczna opinia o policji jest alarmująco niska. Ludzie nie mają zaufania do pracy policjantów i nie darzą ich wystarczającym szacunkiem. W przypadku kobiet w mundurze, dodatkowo można się spotkać z wieloma kpiącymi i lekceważącymi komentarzami. Wyraźnie wątpią w zdolność policjantek do zapewnienia należytego bezpieczeństwa. Więcej na temat sytuacji osobistej policjantek jest w tym artykule. Jednak wielu wyżej postawionych policjantów uważa, że kobiety są niezbędne w policji. Na niektórych stanowiskach kobiety sprawdzają się lepiej od mężczyzn. Oczywiście, w strukturach siłowych nikt nie próbuje udowodnić wyższości pań. W tym przypadku, dobrym rozwiązaniem byłoby podniesienie wymogów sprawnościowych, które są stawiane przed kandydatami. Powinno się ustalić minimalny dopuszczalny wzrost i wagę dla przyszłych policjantów. W innych aspektach jednak policjantki są niezwykle skuteczne. Panie w mundurze świetnie sprawdzają się w sprawach z zakresu uzależnień, nieletnich czy typowo rodzinnych. Doskonale radzą sobie również w wydziale dochodzeniowo – śledczym. Policjantki są niezbędne w sprawach o gwałt czy przemoc w rodzinie. Dużo pokrzywdzonych boi się rozmawiać z mężczyznami, utożsamiając ich z agresorem i przemocą. Panie policjantki są o wiele bardziej empatyczne i cierpliwe. Potrafią wczuć się w sytuację pokrzywdzonych i okazać im należyte wsparcie. Nie od dziś wiadomo, że kobiety łagodzą obyczaje. Większość pań starających się o pracę policjantki jest świadoma, że to typowo męski zawód. Starają się jednak w niczym nie ustępować swoim kolegom.

Służba w policji a życie rodzinne

Kobiety są coraz częściej przyjmowane w szeregi policji. Nikt nie ukrywa, że jest to praca dla silnych i twardych kobiet. W jaki sposób, po stresującym dniu w pracy, policjantki radzą sobie z obowiązkami domowymi i relacjami rodzinnymi? Jaki wpływ zawód policjanta ma na ich życie osobiste?

Realia pracy

Zawód policjanta należy do kategorii zawodów, które obarczone są dużą presją i obciążeniami.
Wysoka sprawność, dobra kondycja i tężyzna fizyczna są automatycznie kojarzone z osobą policjanta. Już w tej kwestii kobiety muszą włożyć więcej wysiłku i starań, aby dorównać swoim kolegom po fachu. Często ich przydatność bojowa jest umniejszana, ze względu na biologiczne ograniczenia organizmu. W efekcie, policjanci unikają wspólnych patroli w parze ze swoimi koleżankami. A jest to dopiero początek problemów policjantek.
Sama organizacja pracy w policji często dyskryminuje kobiety. W obecnych czasach coraz więcej policjantek zajmuje wyższe stanowiska, jednak nadal jest to niewielki procent w porównaniu do mężczyzn. Wizje na awans zawodowy i rozwój kariery również są znikome. Wiąże się z tym stosunkowo niskie wynagrodzenie, za ciężką i stresującą pracę.
Zawód policjanta należy do najmniej szanowanych w społeczeństwie. Policjanci są często wyzywani, obgadywani i atakowani. Kobiety w mundurze cieszą się jeszcze mniejszym szacunkiem. Wielu zatrzymanych nie czuje przed nimi respektu i stara się wykorzystać swoją przewagę siłową. Panie ze swojej natury są bardziej emocjonalne i w dotkliwszy sposób przeżywają stresy, które napotkały w ciągu swojej pracy. Musimy również pamiętać o nieregularnych czasie pracy, również w noce i święta. Policjantki są przemęczone i zestresowane. Odbija się to negatywnie na życiu osobistym i stosunkach rodzinnych. Więcej informacji o sytuacji kobiet w policji, można znaleźć w pozostałych materiałach na naszej stronie.

Życie osobiste

Przyjęło się w naszym społeczeństwie, że to kobieta jest ostoją ogniska domowego i dba o najbliższych. Panie w policji muszą decydować się na wiele kompromisów swoim życiu rodzinnym, aby nie doprowadzać do kryzysów i kłótni. Pogodzenie pracy zawodowej, obowiązków domowych i zobowiązań osobistych w wielu przypadkach okazuje się niemożliwe. Praca w policji jest ciężka, zarówno pod względem fizycznym jak i psychicznym. Wszystko to rzutuje na życie osobiste, gdzie bez wsparcia i zrozumienia ze strony bliskich, policjantki mogą mieć poważne problemy. Często notuje się przypadki wypalenia zawodowego, depresji czy nawet samobójstw. Wszystko przez jeszcze większa presję wywieraną na policjantki zarówno w pracy, jak i w domu. Wielu ludzi nie jest w stanie zrozumieć kobiety w mundurze, obarczając ją winą za wybór typowo męskiego zawodu. Nie docenia się ich siły charakteru, zaciętości i poświęcenia dla pracy. Panie, tak samo jak i panowie, ryzykują swoim zdrowiem i życiem w imię bezpieczeństwa obywateli.

Rozwiązanie problemu

Niestety, ciężko jest zrobić coś w sprawie poprawienia sytuacji kobiet w policji. W mediach i tak jest pełno doniesień o ulgowym traktowaniu policjantek. Wielu przełożonych stosunkowo szybko przenosi policjantki z pracy interwencyjnej do zajęć typowo biurowych, czy pracy dochodzeniowej. Jednak nikt nie stara się rozwiązywać realnych problemów, jedynie tuszując objawy. W efekcie, koledzy po fachu często źle traktują swoje koleżanki. Twierdzą, że są faworyzowane i mają o wiele lepsze warunki pracy od nich samych. W przypadku interwencji, rzadziej wysyła się patrole z policjantką i ściągany często jest radiowóz, z męska obsadą na pokładzie, nawet z drugiego końca miasta. Najlepsze co możemy zrobić jako społeczeństwo, to doceniać pracę policjantów, bez względu na płeć. Wzrost zaufania do pracy policji, większe okazywanie szacunku przez obywateli może więcej zdziałać w sprawie sytuacji kobiet, niż nie jeden przywilej i ulgowe traktowanie.

Policjantek w Polsce coraz więcej. Dziewczęta w mundurach też mają babskie plany i marzenia

Co siódmy funkcjonariusz policji w Polsce nosi spódnicę. W szeregach policji widać coraz więcej kobiet. W garnizonie pomorskim wśród funkcjonariuszy jest 951 kobiet i 4644 mężczyzn.

W całej Polsce w policji pracuje blisko 31 tys. pań, z czego ponad 13 tys. to policjantki. Służą jako szeregowcy, podoficerowie, aspiranci, oficerowie. Pracują na różnych stopniach i we wszystkich pionach: prewencyjnym, kryminalnym i logistycznym. Zdecydowana większość ma wyższe wykształcenie, w dniu Święta Policji – występują w wyjściowych spódnicach i mundurach. Na co dzień – w praktycznych granatowych spodniach i bluzach. Panie – policjantki.
Małgorzata Benkowska z Komendy Powiatowej Policji w Kartuzach dostała właśnie awans na starszego posterunkowego. Od lipca pracuje w zespole patrolowo-interwencyjnym.

– Zawsze podobały mi się mundury – opowiada. – Mam w rodzinie emerytowanego policjanta, który tak opowiadał o pracy w policji, że ja też chciałam tego zawodu spróbować. Ale najpierw skończyłam licencjat na kierunku rachunkowość i finanse przedsiębiorstw. Do policji poszłam, bo to ciekawa praca, a poza tym – pewne zatrudnienie. Nie ma obaw o wypłatę, o nagłe redukcje.

Pani Małgosia już od najmłodszych lat miała sportowe zamiłowania – w podstawówce chodziła do klasy sportowej, uprawiała koszykówkę, w domu tata zachęcał ją do nurkowania, wspinaczki.

– I teraz, z perspektywy lat – jestem mu za to wdzięczna, choć wcześniej pewnie inaczej na to się zapatrywałam – śmieje się pani Małgosia.

Nie jest łatwo dostać się do policji. Trzeba przejść szereg badań wstępnych i sprawdzianów – test sprawnościowy, test wiedzy o policji, testy psychologiczne, dobrze wypaść podczas wywiadu przed 3-osobową komisją i na badaniach przed komisją lekarską. To suma punktów decyduje o przyjęciu na półroczne szkolenie w szkole policyjnej.

– Trafiłam do Szczytna, na szkółce było tam sporo kobiet, w 24-osobowym plutonie było nas 6 – opowiada. – Traktowano nas tak jak chłopaków. Trzeba było ślęczeć po nocach i uczyć się, głównie prawa, przepisów, artykułów, różnych kruczków. Niektóre egzaminy były bardzo trudne, parę osób przez nie odpadło. Mniej było przedmiotów związanych z psychologią czy nowoczesnymi technologiami.

Policjantki w patrolu muszą radzić sobie tak jak koledzy w mundurach, dlatego uczą się wszystkiego tego, co zapewni im bezpieczeństwo.

– Uczyłyśmy się samoobrony, obsługi broni – opowiada świeżo awansowana policjantka. – Poznałyśmy chwyty obezwładniające, transportowe, sposoby uwolnienia się z chwytów, obrony przed atakiem nożem czy pałką. Jeśli człowiek dobrze się nauczy chwytów, to można sobie poradzić nawet z rosłym mężczyzną. W Szczytnie po raz pierwszy trzymałam broń w ręku. To mocne przeżycie. Strzelaliśmy z pistoletów krótkich, strzelb gładkolufowych typu mossberg, pistoletów maszynowych. Na razie nie miałam okazji użyć broni – i mam nadzieję, że nie będę musiała. Uczymy się strzelać, jednak z takim przesłaniem – obyś nie musiał korzystać z broni, zwłaszcza na ulicy. W grę wchodzi przecież ludzkie życie.

Służba w patrolu interwencyjnym związana jest z m.in. z wezwaniami do bójek, domowych awantur. A wzywający pomocy różnie reagują na kobiety w mundurze.

– Na pewno kobiety częściej zwracają się do policjantek – zauważa pani Małgosia. – Mają mniejsze opory. Podczas interwencji kobieta rzadko chce rozmawiać z funkcjonariuszem. Gdy odejdziemy nieco na bok, łatwiej się zwierza z tego, co się stało. Pani Małgosia chciałaby kontynuować studia i zdobyć stopień magistra na wydziale kryminalistyki. – Dalszy rozwój zależy od zgody komendanta – zastrzega. – Mam nadzieję, że za rok awansuję na sierżanta, ale gdzie trafię, do którego wydziału – to zależy od przełożonych. Skierują mnie tam, gdzie uznają, że najlepiej się sprawdzę. Na razie znam tylko pracę w patrolu, więc nie mam porównania.

Praca w patrolu interwencyjnym bardzo jej się podoba. – Mam kompetentnych kolegów, którzy są bardzo mili, a co ważne – dzielą się swoim doświadczeniem i wiedzą – podkreśla. – Dla nas, na początku, jest to bardzo ważne. Gdy przychodzimy ze szkółki, znamy tylko teorię, a oni – mają praktykę. Podpowiadają, dopowiadają. Na razie żadna sytuacja mnie nie zaskoczyła, wszystko było przewidywalne, ale naszym największym przeciwnikiem, największym zdrajcą jest rutyna.

Policjantka Małgosia ma swoją pasję – jazdę terenową – i zwyczajne babskie plany – być mamą i mieć rodzinę.- Niejedna kobieta tutaj na policji ma rodzinę i radzi sobie doskonale, więc i ja na pewno dam sobie radę – mówi.

Źródło tekstu: www.dziennikbaltycki.pl

ZostanRentierem.com – stabilne inwestycje w nieruchomości komercyjne

ZostanRentierem.com – stabilne inwestycje w nieruchomości komercyjne.

Rentier to osoba, która odcina kupony od dobrze ulokowanego kapitału. Taka inwestycja, która przynosi nam dochody i zapewnia nie tylko płynność, ale przede wszystkim bezpieczeństwo finansowe to sztuka. Czemu więc nie zainwestować swoich środków pieniężnych w nieruchomości komercyjne i zacząć żyć jak rentier? Freshmarket, Sklep Małpka Express, Pepco, Alior Bank – zapewne nie jeden raz korzystałeś z ich usług. Są to sieci, w większości sklepów, które trudnią się sprzedażą różnego rodzaju produktów i świadczeniem usług. Teraz możesz mieć udział w ich zyskach.

Zostanrentierem.com to przepis na twój sukces.

Jeśli posiadasz odpowiedni majątek, zgłoś się do pośredników nieruchomości, którzy doradzą ci w jakie nieruchomości komercyjne warto inwestować. Inwestycje w nieruchomości, które mają być siedzibą – przykładowo popularnej dziś Biedronki to wciąż innowacyjny sposób na zarabianie pieniędzy. Jeszcze nie wszyscy decydują się na tak dalekosiężny krok. Dlaczego więc to nie ty miałbyś przetrzeć szlaki? Dlaczego to nie ty nie miałbyś zostać rentierem?

Pierwszą dobrą inwestycją, którą możesz poczynić to inwestycja czasu, który poświęcisz na zapoznanie się z ofertą zostanrenteriem.com. Dzięki tej stronie nawiążesz współpracę z pośrednikami nieruchomości, którzy wskazują przyszłym rentierom jakimi lokalami komercyjnymi warto się zainteresować. Na zostanrentierem.com znajdziesz listę lokali użytkowych, których możesz zostać właścicielem. Najczęściej są to lokale z najemcami, a więc nie musisz już szukać firm sieciowych, które byłyby zainteresowane twoją nieruchomością. Do kupienia są także galerie handlowe z najemcami i biurowce z najemcami.

“Zawód” rentier to zajęcie, które sprawia każdemu, kto postanowił nim zostać dużą satysfakcję.

Często można usłyszeć, że rentier to osoba, która nic nie robi. To duże nadużycie, bowiem rentier zarabia na tym, że pomnaża swoje pieniądze. Wysoka stopu zwrotu za wynajęcie lokalu firmie sieciowej sprawia, że ta dochodowa inwestycja przynosi tak duże zyski, że nie musisz trudnić się innym zajęciem zarobkowym. Niech twoje pieniądze zarabiają na Ciebie. Każdy o tym marzy. A ty możesz wcielić to marzenie w życie. Dzięki zostanrentierem.com.

Wybór dochodowej nieruchomości nie jest prostą sprawą. Musi być to nieruchomość atrakcyjna przede wszystkim dla firmy sieciowej, która będzie chciała zlokalizować tam swój sklep, a może placówkę banku. Doradcy z zostanrentierem.com pomogą ci znaleźć taką nieruchomość i kupić ją. Jeśli zaś jesteś już właścicielem nieruchomości komercyjnej i szukasz najemcy, to dzięki zostanrentierem.com znajdziesz go. A może dopiero w twojej głowie pojawiło się pomysł “i ja mogę zostać rentierem”? Wejdź na zostanrentierem.com i skorzystaj z poradnika inwestora. Znajdziesz w nim odpowiedzi na wszystkie nurtujące pytania.

Rynek nieruchomości, zwłaszcza tych komercyjnych to dobry sposób na ulokowanie swoich pieniędzy. Inwestowanie wiąże się jednak z ryzykiem, które paradoksalnie może stymulować wzrost zysku. Zostanrentierem.com powstawało właśnie z taką myślą przewodnią. Z myślą o Tobie, przyszłym rentierze.

Alleceny.pl – największa porównywarka cen produktów

Alleceny.pl to porównywarka cen oraz aktualne gazetki promocyjne w sklepach stacjonarnych – Biedronka, Lidl, Carrefour, Tesco i inne

Portal Alleceny.pl to odpowiedź na trendy „smart” i rosnące potrzeby klientów. Sami o sobie piszą #WiemyGdzieNajtaniej. Serwis jest największa wyszukiwarką i porównywarką cen w polskim internecie. Jeśli chcesz wiedzieć gdzie jest najtaniej – dobrze trafiłeś. Ponad 120 000 produktów, 5 000 promocji tygodniowo, 35 sieci handlowych, 242 sklepy internetowe.

Serwis odpowie czy taniej zrobisz zakupy w Carrefourze czy Tesco. A może jednak najtaniej będzie w Biedronce? Sprawdź sam!

Nadrzędnym celem strony internetowej Alleceny.pl jest przedstawianie najlepszych ofert ze wszystkich sklepów w kraju. Bez zbędnych ściem i reklam. Parafrazując znane powiedzonko – całe promocje cały czas. Chcąc zapewnić pełen komfort i mobilność przydatną na codziennych zakupach serwis poszedł krok dalej i posiada także swoją aplikację, która jest dostępna na wszystkie systemy – OS X, Android i Windows Phone. Dlatego szukać produktów i przeglądać gazetki promocyjne możesz kiedy tylko zechcesz. Możesz to robić w pracy, na uczelni, w tramwaju i w domu.

Chcesz zrobić zakupy czy przejrzeć gazetki promocyjne?

Serwis podzielony jest na dwie główne sekcje – zakupy internetowe i gazetki promocyjne. W pierwszej sekcji znajdziemy mnóstwo produktów ze sklepów tradycyjnych oraz tych oferujących sprzedaż internetową. Strona ma zbudowaną porównywarkę cenową, dlatego mamy pewność znalezienia najlepszej oferty wśród wszystkich sklepów. Wśród nich są m.in. Rossmann, Douglas, Carrefour, Agito, Home, Sephora, Netto, Selgros, Tesco i wiele wiele innych. W celu ułatwienia poszukiwania najlepszych okazji – stworzono odpowiednie kategorie produktów, takie jak: promocje, alkohole i papierosy, napoje i woda, kawa i herbata, chemia gospodarcza, artykuły sypkie, artykuły dla zwierząt, mięso i wędliny, sekcja dla dzieci oraz wszystkie kategorie razem spięte.
Każda kategoria dodatkowo podzielona jest na podkategorie, które szczegółowo pozwalają szukać artykułów, które nas interesują. Przykładowo chemia gospodarcza jest podzielona na ogrodnictwo, środki chemiczne, zwalczanie owadów itd. Ponad dwa miliony użytkowników w Polsce pozwoliło na stworzenie mechanizmów ujawniających statystyki produktów, które preferują klienci. Z tego powodu prawdopodobnie zaraz znajdziesz to, co cię najbardziej interesuje.

Na Alleceny.pl są wszystkie aktualne gazetki promocyjne

Jeszcze ciekawiej prezentuje się druga część serwisu, która została poświęcona gazetkom promocyjnym. Możemy tam znaleźć wszystkie największe sieci sklepów w Polsce. Aktualne gazetki sklepów udostępnia dla serwisu m.in. PoloMarket, ABC, Aldi, Alma, Auchan, Biedronka, Netto, Stokrotka, Selgros, Kaufland, Żabka i inne sieci handlowe. Poza stricte podziałem na sklepy i ich promocje do wyboru są także kategorie – alkohole i papierosy, chemia gospodarcza, garmażeria, kosmetyki, mięso i wędliny, mrożonki, nabiał, napoje i woda, pieczywo, owoce i warzywa, słodycze oraz zdrowa żywność. Możesz na bieżąco sprawdzić jakie są aktualne promocje w interesującej cię kategorii produktów. Jednym słowem wszystko.

Serwis jest narzędziem bardzo przydatnym dla osób planujących większe zakupy oraz dla… wszystkim mam! Niejedna rodzicielka potrafi objechać wszystkie sklepy w mieście szukając najlepszych promocji. Przykładowo mięso kupują w sklepie Netto, ponieważ akurat tam jest promocja a po inne rzeczy jadą do sklepu Biedronki. Jednak mamy już nie muszą zapamiętywać wszystkich cen na pamięć, gdyż aktualne ceny mogą sprawdzić na swojej własnej kanapie i w wygodnych kapciach. Jednym słowem dzięki serwisowi można zaoszczędzić bardzo dużo czasu i przede wszystkim odpocząć od makulatury zawalającej skrzynki pocztowe.

Strona jest również przydatnym partnerem sieci handlowych, gdyż oferuje współpracę opierającą się na udostępnianiu statystyk obejmujących realny wzrost wyników sprzedaży, zwiększenie widoczności produktów, większy ruch na stronie oraz przede wszystkim dodarcie do nowych klientów i statystyk o produktach oraz poznanie opinii samych zainteresowanych na temat promocji, sklepu oraz oferowanych produktów.

Hiponet

Największy portal o kredytach hipotecznych w Polsce. Na stronie dostępna jest porównywarka kredytów hipotecznych oraz kalkulator zdolności kredytowej. Kalkulator zdolności kredytowej podaje zdolność w poszczególnych bankach i jednocześnie jest zintegrowany z porównywarką kredytów hipotecznych – dzięki temu oprócz zdolności kredytowej podawana jest szczegółowa oferta banku. Wszystkie informacje są aktualne i rzetelne przygotowywane przez zespół doświadczonych doradców kredytowych. Portal zawiera również kalkulatory kredytowe dzięki którym klient można wyliczyć ratę kredytu, porównać raty równe i malejące i wiele innych przydatnych kalkulatorów kredytowych.

» Read more